ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

I. számú Idősek Otthona


Cím:
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
Telefon/fax:
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva
Ügyfélfogadási rend:
munkanapokon 7.00 - 15.00 óráig
Szolgáltatásaink leírása:
Az intézmény tartós bentlakással, átlagos színvonalon, teljes körű ápolást, gondozást biztosít határozatlan időre.

Az intézmény biztosítja továbbá a szükség szerint az étkeztetést, a ruházatot, textíliát, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés gondoskodást, a terápiás célú készségfejlesztő és egyéb rehabilitációs foglalkoztatást.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjeszti elő.

Az idősek otthonában történő kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI: 24.) SZCSM rendelet I. sz. melléklete szerinti orvosi igazolást, valamint be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell benyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Az intézmény az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi.

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján történik az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálata.

Ha az ellátásra vonatkozó igény a beutaló határozat megküldését követően férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető erről a nyilvántartásba vétel közlésével írásban értesíti a jogosultat.

Az intézményvezető szükség esetén segítséget nyújt az intézménybe történő beköltözés megszervezésében, gondoskodik az elhelyezésről.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt a mindenkori jogi szabályozásnak megfelelően.
Illetékességi terület:
Kazincbarcika Város közigazgatási területe
Intézményhez tartozó dokumentumok:
- Értékelő adatlap
- Kérelem
- Tájékoztató
- Nyilatkozat belépési hozzájárulásról-kérelemhez
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu