ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

Házi Segítségnyújtás


Cím:
tnaket
Telefon/fax:
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné
Ügyfélfogadási rend:
Kazincbarcika
Hétfő: 7.30-14.30
Kedd: 7.30-14.30
Szerda: Ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 7.30-14.30
Péntek: Ügyfélfogadás nincs

Tardona: szükség szerint
Szolgáltatásaink leírása:
A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy az ellátott meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze, illetve megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.
A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az igénylő számára szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. Ennek megfelelően alapvető cél az igénybe vevő - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása. A jól működő házi gondozás teremtheti meg a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit. A tevékenység összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő, teljes körű gondozást jelent. Alapszolgáltatás, amely az ellátottak védelmét erősíti, és biztonságérzetét növeli.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
- gondozási szükséglet vizsgálata
- jövedelem vizsgálat
- az ellátást igénybevevő tájékoztatása
- kérelem nyilvántartásba vétele

A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik a szakmai vezetőnél. Ha az ellátott cselekvőképtelen a kérelmet a törvényes képviselő terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével teheti meg.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézmény térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.
Illetékességi terület:
Kazincbarcika és Tardona település közigazgatási területe
Intézményhez tartozó dokumentumok:
- Kérelem
- Jövedelem nyilatkozat
- Értékelő lap
- Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu