ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

I. Számú Idősek Klubja


Cím:
3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
Telefon/fax:
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka
Ügyfélfogadási rend:
munkanapokon 8.00 – 14.00 óráig
Szolgáltatásaink leírása:
A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A demens nappali ellátásban segítséget nyújtunk, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülés során életminőségét megőrizve, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje le életét. Szakszerű, egyénre szabott, speciális, egyúttal integrált szolgáltatásokkal segítjük a demens emberek mindennapjait.

Az igénybe vehető szolgáltatások:

Idősek nappali ellátása
- fizikai ellátás biztosítása (személyi higiéné),
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- szükség szerinti pszichés és mentális gondozás,
- kéthetente lehetőség biztosítása a hitélet gyakorlására, folyamatos szabadidős programok szervezése,
- a régi kapcsolatok ápolása és újak építése,
- hagyományőrző rendezvények aktuális megtartása,
- állandó érdekvédelem,
- rendszeresen felvilágosítás és ismeretterjesztés,
- aktuális termékbemutató szervezése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Demens személyek nappali ellátása
- biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítását,
- ápolási-gondozási szükségleteinek kielégítését,
- az állapotának, az élethelyzetének és a „pillanatnak” adekvát
kommunikáció alkalmazását,
- a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megőrzésének támogatását,
- törekszünk az önellátási képességek javítására,
- képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítésére,
- az izoláció elkerülésére,
- a szűkebb és a tágabb szociális környezetben való részvétel támogatására,
- az állandóság biztosítására,
- a biztonságuk megőrzésére.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
Az Idősek Klubja az öregségi nyugdíjkorhatáron felüli, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, Borsod – Abaúj – Zemplén megyei lakóhellyel rendelkező időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
Felvehető az a 18. életévét betöltő személy is, aki egészségi állapotára, vagy szociális helyzetére tekintettel segítségre szorul.

Felvételhez szükséges iratok, dokumentumok:

- Kérelem
- Nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiküldött igazolás a folyósított nyugdíj ellátás összegéről
- Utolsó havi nyugdíjas szelvény
- Egy éven belüli érvényes tüdőszűrő eredmény
- Háziorvos által kitöltött „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”
- Személyigazolvány
- TAJ kártya
- Lakcímigazoló kártya

A Demens ellátottak felvételhez szükséges további iratok, dokumentumok:
A Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményének megléte.

Felvételhez szükséges iratok, dokumentumok:

- Kérelem
- Nyugdíjfolyósító igazgatóság által kiküldött igazolás a folyósított nyugdíj ellátás összegéről
- Utolsó havi nyugdíjas szelvény
- Egy éven belüli érvényes tüdőszűrő eredmény
- Háziorvos által kitöltött „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”
- Személyigazolvány
- TAJ kártya
- Lakcímigazoló kártya
- Demencia kórképet megállapító szakvélemény
Illetékességi terület:
Borsod – Abaúj – Zemplén megyei lakóhellyel rendelkezők.
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu