ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

Varázskert Bölcsőde


Cím:
3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
Telefon/fax:
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta
Ügyfélfogadási rend:
Hétfőtől – Péntekig: 07.00 – 15.00 óráig
Szolgáltatásaink leírása:
A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, amely a családban nevelkedő 6-36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést.
Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő év augusztus 31-ig, nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Ennek értelmében a bölcsődék feladata azon gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, foglalkoztatását, étkeztetését megszervezni, akiknek szülei munkavégzésük, munkaerő piaci programban való részvételük, képzésük miatt nem tudják biztosítani napközbeni ellátásukat.
A törvény értelmében a család rossz szociális és mentális helyzete miatt is bekerülhetnek bölcsődébe gyermekek.

A Bölcsődei szolgáltatás célja, feladatai:
Alapvető célunk és feladatunk, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek, érési folyamatának megfelelő, személyre szabott ellátást kapjon. Nélkülözhetetlen az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, az egészségvédelem, egészségnevelés és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítása.

Játéksziget (játszócsoport)

A Bölcsődében naponta 9.00 - 12.00 óráig 20 férőhelyen játszócsoport működik.
A játszócsoport lehetőséget ad a szülőknek, hogy gyermekükkel együtt szakember segítségével játéklehetőséget vegyenek igénybe, valamint azt, hogy szakszerű nevelési- gondozási elveket ismerhessenek meg.

Játékos angol nyelvi fejlesztés
Mindkét intézményben a szolgáltatás angol szakos nyelvtanár bevonásával folyik.

Só szoba
Mindkét intézményben található, melyet egész évben a bölcsődei napirendbe iktatva vehetik igénybe a gyermekek 2013. februárjától.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
Gondolatok az anyával történő fokozatos beszoktatásról
Várakozással és talán félelemmel teli időszak egy család életében, ha gyermeküket Bölcsődébe adják.

Kérdések sora nyugtalanítja a szülőket:
- Be tud-e illeszkedni az új közösségbe?
- Milyen lesz a nevelő személyisége: kedves, türelmes, szereti-e majd a gyermekemet?
- Nem marad éhen, hiszen még nem eszik önállóan?
- Mi lesz, ha megbetegszik, észreveszik, ha lázas?
- Kihez fordul, ha sérelem éri, ha esetleg bántják a gyermekek?
Sorolhatnánk tovább az aggódó kérdéseket, amelyek természetesek a szülők részéről, hiszen legféltettebb kincsüket a gyermeküket bízzák egy idegen nénire, egy ismeretlen környezetben. Ezt a feszültséggel, izgalommal teli időszakot segít könnyebbé tenni a bölcsődében már évtizedek óta alkalmazott

Hogyan történik ez?
A fokozatos anyás beszoktatás a szülő önkéntes részvételén alapul. Ez azt jelenti, hogy ő dönt arról, hogy együttműködve a Bölcsődével részese akar-e lenni ennek a folyamatnak. Szerencsére a szülők döntő többsége örömmel veszi ezt a lehetőséget. Ők is fontosnak tartják, hogy gyermekük minél kisebb traumaként élje meg a tőlük való ideiglenes elválást.
A gyermekre való maximális odafigyelés érdekében a beszoktatás első napján a kisgyermeknevelőhöz egyszerre csak egy gyermek érkezik. Beszélgetnek, játszanak, ismerkednek. A kisgyermeknevelő igyekszik minél többet megtudni a gyermek addigi életéről, szokásairól…stb.
A beszoktatás ideje alatt fokozatosan emeljük a Bölcsődében tartózkodás idejét. Megkérjük a szülőt hogy először néhány percre, majd fokozatosan mindig hosszabb időre menjen ki a csoportszobából. Ez alatt a kisgyermeknevelő külön figyel a gyermekre, igyekszik segítségére lenni mindenben. A kölcsönös bizalom kiépítésének fontos folyamata indul el. Meg kell említeni, hogy a csoport nyugalma érdekében a beszoktatás alatt jelenlévő szülő csak a saját gyermekével foglalkozhat vagy csendben szemlélheti a gyermekcsoport tevékenységét. Mintegy biztos támaszként legyen jelen, nyújtson segítséget a gyermekének, ha ő ezt igényli. Fontos tudatosítani a szülőkkel, hogy a beszoktatás ideje alatt (de később sem!) soha ne „szökjön el,, a gyermeke elől búcsúzás nélkül, ne hagyja magára az új környezetben. Lényeges elmondani azt is, hogy a beszoktatást csak egy szülő (és ne az egész család) végezze. A család többi tagja később bejöhet megnézni hova jár a gyermek.
A gondozási műveletek végzése (tisztába tétel, étkeztetés, mosakodás) ugyancsak fontos és intim nevelési helyzet. Ezért az első napokban az anya végzi ezeket a teendőket, a kisgyermeknevelő pedig mellette áll és figyeli az anya mozdulatait, az egész interakciós folyamatot az anya és a kisgyermek között. Ez később, amikor már anya nincs jelen, nagy segítségére lesz. A második hét vége felé, talán már a gyermek is megengedi és elfogadja, hogy a kisgyermeknevelő végezze a gondozási műveleteket az anya jelenlétében.
Látható tehát, hogy a beszoktatás nem könnyű, nem problémamentes időszak, sem a gyermek, sem a szülő, sem a kisgyermeknevelő számára, de nagyon meghatározza és befolyásolja a gyermek további bölcsődei életének alakulását.

Összefoglalva mi a fokozatos anyás beszoktatás lényege?
- megkímélni a gyermeket az anyától való elszakadás traumájától /kevésbé megterhelő érzelmileg/
- segít alkalmazkodni az új környezethez
- segíti a bölcsőde és a család hatékony együttműködését
- a kisgyermeknevelő közvetlenül a szülőtől ismerheti meg a gyermek szokásait, egyedi igényeit és ezt figyelembe véve alakítja ki a gyermek napirendjét
- szülőnek lehetővé teszi, hogy megismerje a bölcsőde belső életét
- a szülő tapasztalatot szerez arról, hogy az intézmény igyekszik a gyermek számára otthonos közeggé válni

Végső cél
A gyermek fokozatosan ismerje meg az új környezetet, fogadja el a kisgyermeknevelőjét és alakuljon ki a bizalom. Gyakorlatilag egy új kötődés kialakítása a cél. A gyermekben tudatosuljon, hogy anya nem hagyja magára, vissza fog jönné érte.

Mikor beszélünk sikeres beszoktatásról?
- a gyerek biztonságban jól érzi magát
- a szülőben kialakul a kisgyermeknevelő iránti bizalom
- a szülő nyugodt szívvel hagyja gyermekét a bölcsődében, mert érzi, hogy a gyermeke jó helyen van és szeretik
Ezzel a fokozatos beszoktatással sikerült elérni, hogy a gyermekek sokkal kevesebbet sírnak és könnyebben elfogadják a kisgyermeknevelőt, ill. kapcsolatot vesznek fel a társaikkal.

Ami még fontosabb, sokkal hosszabb időn keresztül nem betegszenek meg. Betegségük nem hosszadalmas és felgyógyulásuk után könnyen újra beilleszkednek a közösségbe.
Illetékességi terület:
Kazincbarcikán a Gyvt. 94.§
(5) bekezdése alapján a települési önkormányzat által, a Szociális Szolgáltató Központ rendszerében működtetett és fenntartott bölcsődék ellátási területe a település lakosságára terjed ki.
(5a) bekezdés alapján a települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
Intézményhez tartozó dokumentumok:
- Jövedelem nyilatkozat személyi térítési díj megállapításához
- Gondozási díj nyilatkozat
- Ingyenes Bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
- Felvételi kérelem Mosolysziget és a Varázskert Bölcsőde 2.sz. melléklet
- Felvételi kérelem Varázskert Bölcsőde
- Nyilatkozat gyv kedvezmény
- Segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához
- Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu