ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

Étkeztetés


Cím:
3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
Telefon/fax:
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.30-14.30
Kedd: 7.30-14.30
Szerda: Ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 7.30-14.30
Péntek: Ügyfélfogadás nincs
Pénztári kifizetés:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: Ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: Ügyfélfogadás nincs
Szolgáltatásaink leírása:
Az ellátási területen élő azon személyek részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek megoldani.
A szociális rászorultság feltételeit, a térítési díjakat a törvényi előírásoknak megfelelően Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2008. (II. 22.) sz. rendeletében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szabályozza.
Az étkeztetés alapvető szolgáltatás, amely az ellátottak védelmét erősíti, és biztonság érzetét növeli. Segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére, hogy az önálló életvitelüket fenn tudják tartani a saját otthonukban.
A szolgáltatást igénybe vevő részére fő étkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít.
Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, háziorvos javaslatára diétás étkezést kell biztosítani.
A szolgáltatás az ellátott részére saját környezetében olyan mértékű segítséget ad az önálló élet folytatásához, amely a mindennapi élet gondjait könnyíti meg.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek:
- jövedelem vizsgálat,
- ellátást igénybevevő tájékoztatása,
- kérelem nyilvántartásba vétele.
A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj mértékének figyelembevételével kell megállapítani.
Az étkeztetést, a Barcika Príma Kft. biztosítja a hét minden napján (amennyiben arra igény van, ünnepnapokon is).
Az étkeztetés megszervezése a lakosság szükségleteinek megfelelően történik. A konyhák kapacitásának megfelelően az ételt különböző főzőhelyeken állítják elő a Barcika Príma Kft. munkatársai.
Illetékességi terület:
Kazincbarcika Város közigazgatási területe
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu